Kompetenceudvikling

af medarbejderne øger omgivelsernes sikkerhed

Er det mere end 2-3 år siden medarbejderne har fået deres førstehjælpsviden vedligeholdt.

Formål

 I tiden fra ulykken er sket til ambulancen når frem, vil den tilskadekomne have brug for din hjælp.

Derfor bør alle have viden og færdigheder til at kunne yde førstehjælp, men det betinger, at ens viden og færdigheder omkring førstehjælp bliver vedligeholdt og opdateret mindst hvert tredje år. Dette gøres med  et 3 eller 4 timers vedligeholdelses kursus, som Dansk førstehjælpsråd anbefaler.
 
De praktiske færdigheder, der bliver indlært på et førstehjælpskursus, redder liv.

Undervisning

Heart Start underviser efter Dansk Førstehjælpsråds gældende retningslinier for førstehjælp og genoplivning

Det er vores mål, at flest mulige får viden og færdigheder i brug af førstehjælp.

Vi ønsker derfor at bidrage til den fælles indsats for at nedbringe den uheldige virkning af alvorlige uheld så meget som muligt.

Vi benytter det af Dansk Førstehjælpsråds anbefalet undervisningsmateriale.

heartstart | CVR: 1942 5835 | hæsumvej 74, 9530 Støvring  | Tlf.: 2426 7405 | cpr@heartstart.dk